Chai nhựa 5ml đựng thuốc nhỏ mắt, lọ nhựa trong suốt

Mẫu chai nhựa 5ml được dùng đựng thuốc nhỏ mắt, đựng các loại thuốc cho gia cầm, làm chai đựng hóa chất, chất lỏng, thân chai nhựa màu trong suốt, nắp vặn bằng nhựa nhỏ giọt…