Chai thủy tinh 300ml màu trong suốt, bình thủy tinh đẹp

Cung cấp chai thủy tinh 300ml màu trong suốt, chai lọ thủy tinh 300ml đẹp, bình thủy tinh cao cấp, chai thủy tinh tròn, nắp vặn bằng nhựa trắng…