Chính Sách Bảo Mật

Tại Polyco, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Polyco thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của Polyco có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này.

Polyco có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Polyco, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân người dùng

Polyco sử dụng thông tin thu thập từ người dùng cho các mục đích chung sau:

Xác định và xác thực tài khoản.

Cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của người dùng.

Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website Polyco hoặc sản phẩm liên quan.

Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.

Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Polyco sẽ có thông báo cho Người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên sản phẩm phần mềm của Polyco, Người dùng cần phải đăng ký thành viên Polyco bao gồm:

Họ tên đầy đủ

Số điện thoại

Email chính xác…

Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web https://polycoplastic.com/vi/ của Polyco một cách không định danh. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Thông tin của Người dùng sẽ được Polyco lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ/sản phẩm của Polyco.

Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Polyco, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Polyco, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Khi Người dùng tương tác với Polyco, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Polyco thông qua Nền tảng của Polyco hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Polyco. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Polyco có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của Polyco.

Khi Người dùng Polyco thực hiện giao dịch thông qua nền tảng hoặc các dịch vụ của Polyco.

Khi Người dùng phản hồi hoặc khiếu nại.

Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Polyco vì bất kỳ lý do nào.

Các trường hợp khác mà Polyco thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin Người dùng

Polyco lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Polyco thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Polyco.

Thông tin và tài khoản của người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên hệ thống của Polyco để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

4. Những người có thể tiếp cận được thông tin của người dùng

Polyco cam kết không cung cấp, không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

Các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của người dùng Polyco trong một số trường hợp dưới đây:

– Thông tin đó Người dùng đã công khai.

– Polyco được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này.

– Bên thứ ba mà Người dùng Polyco ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Polyco cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

– Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Polyco tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp

– Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.

– Cho các bên thứ ba khác mà Polyco có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Polyco. Hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Polyco mà Người dùng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Polyco.

– Polyco được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Polyco sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Polyco trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Polyco hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Polyco sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Khi cần Người sử dụng Polyco có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH NHỰA POLYCO

Địa chỉ: 77A Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0937 248 771

Email hỗ trợ: sales@polycoplastic.com

Website https://polycoplastic.com/vi/

6. Phương thức và công cụ để Người dùng tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm/dịch vụ, Người dùng là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin trên website, có quyền yêu cầu Polyco thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với trước đó. Polyco hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng đưa lên website.

Polyco sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi chỉ hỗ trợ Người dùng thông qua tài khoản mà bạn chủ động cung cấp cho Polyco. Nếu phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác bạn cần thông báo ngay cho Polyco để được hỗ trợ.

7. Sử dụng Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của Người dùng từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định.

Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau. Nếu Người dùng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Polyco.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Polyco có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem xét và kiểm tra thường xuyên. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, Polyco sẽ thông báo cho Người dùng qua email hoặc bằng một thông báo trên website. Người dùng truy cập vào đường link web https://polycoplastic.com/vi/chinh-sach-bao-mat/ để cập nhật những thay đổi mới nhất nhé.

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về Polyco theo các phương thức sau:

– Gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng 0937 248 771.

– Gửi email đến địa chỉ sales@polycoplastic.com

– Đến trực tiếp văn phòng của công ty TNHH nhựa Polyco tại:

Địa chỉ: 77A Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tham khảo thêm các thông tin liên hệ của chúng tôi tại: https://polycoplastic.com/vi/lien-he/

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Polyco sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng trường hợp cần thiết, Polyco có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

Polyco sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.